پروژه شهرک شهید باقری

www.ata-eng.com

پروژه شهرک شهید باقری

شهرک شهید باقری

 

 

مشخصات پروژه

  • کارفرما: شرکت انبو ه سازی عمران ظفرکار
  • محل اجرا: تهران
  • نوع کاربری: تجاري - مسکوني
  • خدمات مشاور: انجام خدمات مراحل اول و دوم
  • مشخصات پروژه: مجتمع 2160 واحدی به مساحت تقریبی 360000 متر مربع
  • توضیحات: